Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2021 - 2022 Burs Başvurusu

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2021 - 2022 eğitim öğretim dönemi burs başvurularımız 15-30 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2021 - 2022 eğitim öğretim dönemi burs başvurularımız 15-30 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Web sitesi dışında başvuru kabul edilmeyecek.

2021-2022 eğitim dönemi burs başvuru sonuçları Kasım ayında Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı web sitesi üzerinde açıklanacak.

BAŞVURU BİÇİMİ

Burs almak isteyen öğrencileri Vakıf WEB sayfasından başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen belgeleri vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

Eski bursiyerlerin de her yıl yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. (Burslar öğretim yılı için belirlenmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl tekrar başvuruda bulunur. Bu başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.)

BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.
ebru tezcan
17.09.2021 16:22:29
Bu bursa gerçekten ihtiyacım var.