Atom ve Yapısı. Atomun Çekirdeği

Atom bir maddenin tüm özelliğini üstlenen en küçük yapı taşıdır. Atomun bünyesinde oldukça küçük parçacıklar yer almaktadır.

Atom bir maddenin tüm özelliğini üstlenen en küçük yapı taşıdır. Atomun bünyesinde oldukça küçük parçacıklar yer almaktadır. Aslına bakacak olursak atom daha küçük parçacıklardan meydana gelmektedir. Bunlar; nötron, proton ve elektrondur. Atomun yapısına dair tarihten günümüze kadar olan süreçte çeşitli fikirler mevcuttur. Eksi yüklü parçacıklar (elektronlar) artı yüklü kütle bünyesinde sabit durduğunu dile getiren ve aynı zamanda üzümlü kek modeline benzeten Thamson, parçacıkları kekin üzümlerini andırdığını ve homojen yayılmadıklarını savunan Rutherford, günümüzde atom görüntüsünü akseden Niels Bohr bu fikirlere en iyi örneği veren bilim insanlarıdır.

Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer almaktadır. Elektron ise çekirdeğin çevresinde hareket halindedir. Elektronlar oldukça geniş alanlara yayılım göstermektedir. Atomun göz ile görülmesi imkansız olduğu için tünel mikroskobu ile görülebilmektedir. Bir atomun bünyesinde çekirdeği sarmalayan negatif yüklü elektron bulutu mevcuttur. Atom bütün maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşımaktadır. Maddeyi oluşturan atomlar ise devamlı bir biçimde hareket halindedirler. 

Atomun Çekirdeği

Çekirdek oldukça küçük bir yapıya sahiptir. Fakat atomun bütün kütlesini oluşturmaktadır. Elektronlar da çekirdeğin çevresinde yer alan katmanlarda bulunmaktadırlar. Her atomun çekirdeğinde en az bir adet proton mevcuttur. Nötron ise çekirdeğinde birden çok proton bulunan atomlarda yer almaktadır. Çekirdekte yer alan proton sayısı ise atomun numarasını ortaya çıkarmaktadır. 

Proton

Proton atomun çekirdeğini meydana getiren ögedir. Protonlar pozitif yani artı elektrik yüklü parçacıklardır. Elektronların yükünü dengeye sokan protonlar, elektronlardan ağırlık bakımından fazladır. Yalnızca bünyesinde bulundurduğu elektrik yükünün ölçüsü elektron ile benzerdir. Atomların türüne göre çekirdekte yer alan proton sayısı değişiklik göstermektedir. Bu yüzden proton sayısı atomlar için en önemli elemanlardandır.

Nötron

Nötron, elektrik yükü var olmayan nötr parçacık olarak dikkat çekmektedir. Atomun çekirdeğinde nötronlar mevcuttur. Proton ile karşılaştırıldığında ise daha ağır olduklarını söyleyebiliriz. Nötronların sayıları atomun türüne göre değişiklik göstermektedir. 

Elektron

Elektronların yer aldığı alanlara elektron bulutu adı verilmektedir. Merkezinde atom çekirdeği yer almaktadır. Elektron bulutu bir küre oluşturmakta ve kimyasal reaksiyonlarda sadece elektron sayısı değişiklik göstermektedir. Proton ve nötron ise çekirdekte yer aldığı için sayılarında herhangi bir değişiklik meydana gelmemektedir.