Bitki Fizyolojisi. Bitki Fizyolojisinin Alanları Nelerdir?

Bitki fizyolojisi, bitkilerin yapısını ve işlevlerini inceleyen botanik bilim disiplini olarak dikkat çekmektedir.

Bitki fizyolojisi, bitkilerin yapısını ve işlevlerini inceleyen botanik bilim disiplini olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca bitki fizyolojisi; bitki morfolojisi (bitkileri yapısını inceler), bitki ekolojisi (bitkilerin çevre ile etkileşimi inceler), hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve bitki kimyası ile yakından ilişkilidir. Bitki biyolojisi çalışma alanı gereğince yaşamsal olaylarla ilgili fiziksel ve kimyasal süreçleri de bünyesinde bulunduran tüm hücresel aktiviteleri alanına toplamaktadır. Bu çalışma alanı bünyesinde mineral ve nutrient elementler, bunların mobilizasyonu, hücre içi difüzyonu ve fotosentez reaksiyonlarındaki küçük boyutlarda meydana gelen moleküler etkileşimler üzerindeki çalışmalar mevcuttur. 

Bitki fizyolojisi çalışma alanında ürüme kontrolü, dormansi, mevsimsel bağımlılık ve bitki gelişim süreçleri de mevcuttur. Bunların yanında fotokimya (photochemistry) yani bitki kimyası çalışma alanları bitki fizyolojisi ile iç içedir. Bitkilerde diğer organizmalarda yer almayan, bitkinin hayatta kalabilmesi için gerekli işlevlerin gerçekleşmesini sağlayıcı ve bitkide üretimde görevli çeşitli çokça bileşikler mevcuttur. Fotokimya, tüm bu bileşikler üzerinde çalışan ve araştıran bir branş olarak dikkat çekmektedir. Bu bileşiklere birkaç örnek vermek gerekirse; fotosentez için gerekli olan pigmentleri enzimler ve diğer işlevsel bileşikler, bitkiler arası rekabet, patojenler ve otçul canlılardan bitkinin kendisini savunmak için ortaya çıkardığı çeşitli kimyasallar mevcuttur. Bunun yanında bitkileri dormansiye hazırlamak, kuralık veya kıtlık zamanlarında bitkinin yaşama tutunabilmesini sağlayıcı ve diğer çeşitli hastalıklara karşı korunmayı sağlayan bileşikler fotokimyanın çalışmaları arasında yer almaktadır. 
Bitki fizyolojisi, bitki hücresi özelinde biyolojik ve kimyasal bakımdan birçok çalışmaları bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar bitkinin ışık ve kimyasal reaksiyonlarla meydana getirdiği depo maddelerinin üretim aşamalarını barındırmaktadır. Ayrıca bitki fizyolojisi; bitkilerin organları, dokuları ve hücreler arası etkileşimleri bakımından da oldukça yakından ilgilidir. Bir bitkide farklı hücre ve dokular bulunmaktadır. Bu hücre dokular çeşitli fonksiyonlar gerçekleştirmek için özelleşmiş haldedirler. Topraktaki minerallerin bitkiye alımı ve depolanmasını sağlayan bitki kökleri ve bitki yumları buna örnektir. Güneş ışığının yapraklardan emilimi ile başlayan kimyasal süreçler, kökten alınan su ve minerallerin bitki içerisinde iletimi ve bu süreçleri yöneten mesaj emirleri, sentez sonucunda ortaya çıkan nişasta, protein ve yağ gibi asimilasyon maddelerinin üretimi bitki fizyolojisinin çalışma alanlarına girmektedir.