Biyogüvenlik nedir? Biyogüvenliğin elemanları nelerdir?

Günümüzde son zamanlarda meydana gelen teknolojik gelişmeler sebebiyle, biyogüvenlik konusu oldukça önemli bir hal almıştır.

Günümüzde son zamanlarda meydana gelen teknolojik gelişmeler sebebiyle, biyogüvenlik konusu oldukça önemli bir hal almıştır. Biyogüvenlik, bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, biyolojik silahlarla gerçekleştirilebilecek saldırılarla başa çıkabilmek, biyolojik kaynakların korunması ve biyoteknolojinin kötü amaçlı kullanılmasının engellenmesi gibi ihtiyaçlar yüzünden ortaya çıkan güvenlik halidir. Dünya üzerindeki ülkelerin milli güvenliği ve stratejik adımların atılmasının zorunlu olduğu bir konudur. Bu yüzden küresel güvenlik bakımından büyük bir öneme sahip olan biyogüvenlik, yalnızca bilim, tarım ve teknoloji gibi alanlar değil, askeri alanla da ilişkilidir. Bu yüzden tüm bu gibi alanlara oldukça önem verilmesi bir diğer konular arasındadır. 

Biyogüvenlik, çalışma alanında yer alan kişileri ve çalışma alanı dışarısında bulunan çevreyi korumayı kendine amaç edinmiş durumdadır. 

Biyogüvenliğin Kullanıldığı Tesisler ve Biyogüvenlik Önlemlerinin Alındığı İşlemler Nelerdir?

1.    Laboratuvarlar: Tüberküloz tanı testleri, metot geliştirme, tıbbi testler, aşı geliştirme, patojen nakliyesi ve depolanması.

2.    İmalat Tesisleri: Bakteriyel-viral vektör üretimi, aşı üretimi, biyolojik ve tıbbi ürün imalatı, Suş üretimi, GDO üretimi. 

3.    Klinikler ve hastaneler: Hasta izolasyonu, Şüpheli hasta üzerinde meydana gelen işlemler, biyolojik atıkların depolanması, nakliyesi ve imhası.

4.    Biyoterörizm: Aşı geliştirme, patojen tanı testi, patojenlerin üretimi ve depolanması.

5.    Atık imha tesisleri: Zararlı atıkların depolanması, nakliyesi, işlenmesi ve imhası.

Biyogüvenlik genel olarak modern teknolojinin çevreye herhangi bir zarar vermeden insan sağlığını üst düzeyde tutmayı amaçlayan politik ve işlevsel tedbirlerin bütünüdür. Kısacası laboratuvar alanında kişisel ve çevresel güvenliğin devamlı olabilmesi biyogüvenlik kurallarına uyulması ile elde edilebilmektedir. 

Biyogüvenliğin elemanları nelerdir?

1.    Risk tanımı: Olay ve durumların ne derecede tehlike ortaya çıkartacağının belirlenmesi işlemidir. Bu durum meydana gelirken şiddetin ve sonucunun ne gibi durumları doğuracağı ile ilgilenmektedir. 

2.    Risk analizi ve değerlendirmesi: GDO, çevre ve insan sağlığı üzerinde uzun ya da kısa sürede meydana getirebileceği olumsuz etkileri önceden saptamak için bilimsel esaslara dayanan analiz, test veya incelemeler bütünüdür. 

3.    Risk yönetimi ve iletişimi: Oluşan riskler ile ilgili bütün birimlere duyurulması işlemini bünyesinde barındırmaktadır. Bu sayede risk tüm birime duyurulmakta ve bilgi akışı sağlanmaktadır.