Ekoloji Nedir? Ekoloji Türleri Nelerdir?

Ekoloji doğada bulunan canlıların birbirleriyle ve çevredeki ilişkilerini göz önünde bulunduran bilim dalıdır.

Ekoloji doğada bulunan canlıların birbirleriyle ve çevredeki ilişkilerini göz önünde bulunduran bilim dalıdır. Çeşitli canlı türünün birbirleriyle ve çevresi ile olan ilişkilerini incelemektedir. Bu sayede ekoloji de birden çok bilim dalı ile çalışmalar yürütmektedir.  Ekosistem, dünyada canlı yaşamının başlaması ile bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Ekosistem içerisinde bulunan her canlının kendine has görevi mevcuttur. Bu görevleri de yerine getirmektedirler. Öte yandan dünyada canlı yaşamının devamlılık sağlayabilmesi için ekosistemde yer alan canlılar kendilerine düşen görevleri yerine getirmektedirler.

Ekoloji biyoloji dalının bir alt dalıdır. Ayrıca bitki ve hayvanları ayrı bir biçimde gözlemlemektedir. Aslında bitki ve hayvanlar ayrı bir şekilde gözlense de birlikte bir yaşam içerisinde oldukları için tam bir ayrımın olduğunu söylemememiz yanlış olacaktır. Ekoloji bilimi sayesinde canlıların nasıl bir alanda yaşaması gerektiği veya çevre kirliliğinin doğaya ne gibi zararlar verdiği gün yüzüne çıkarılmaktadır. 

Ekoloji Türleri Nelerdir?

1.    Peyzaj Ekolojisi: İnsan etkisinin ön planda olduğu işlevdir. Enerji ve organizma gibi ekosistem çeşitlerinin değişimini kendine konu edinmektedir. 

2.    Ekosistem Ekolojisi: Ekosistemde yer alan canlı ve cansız bileşenlerin çevre ile olan etkileşimi incelemektedir. Bu bilim dalı ekosistemlerin ne çeşit bir etkileşimde olduğunu ve nasıl çalıştığını kendine konu edinmektedir. 

3.    Topluluk Ekolojisi: Toplumsal yapı ile canlı organizmaların arasında meydana gelen etkileşimi ele almaktadır. Ekoloji topluluğu, belli bir alanda yaşamını devam ettiren iki veya daha çok nüfustan meydana gelmektedir. 

4.    Küresel Ekoloji: Dünya ekosistemi ile küresel ekolojiye etki eden (toprak, okyanus ve atmosfer gibi) etkenlerin ilişkileri ile ilgilenmektedir. Bu sayede küresel ekoloji, büyük ölçekli etkileşimleri ve gezegende meydana gelen etkileri anlamamızda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 

5.    Moleküler Ekolojisi: Bu ekoloji dalında proteinin ortaya çıkarılmasına ve proteinlerin organizmalarının çevreyi ne derecede etkilediğini araştırmaktadır. Bu işlem moleküler düzeyde meydana gelmektedir. DNA birbiri ve çevresi ile etkileşimde olduğunda proteinler ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşimler ise çeşitli kompleks organizmaları meydana getirmektedir. 

6.    Organizma Ekolojisi: Bireysel organizmanın çevresel baskılarına bir cevap niteliğinde olan morfoloji, davranış ve fizyoloji gibi etkenler temel konudur. Kısacası bireysel organizmanın biyotik ve abiyotik bileşenler sayesinde ne gibi bir etkileşimde olduğunu ele almaktadır.