Endüstride ve Canlılarda Enerji. Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?

Fosil yakıtlar, canlı kalıntılarının milyonlarca yılı aşkın toprağın altında ayrışmasından sonra ortaya çıkan enerjidir.

Fosil yakıtlar, canlı kalıntılarının milyonlarca yılı aşkın toprağın altında ayrışmasından sonra ortaya çıkan enerjidir. Bunlara en iyi örnekler doğal gaz, kömür ve petrol gibi yakıtlardır. Bu yakıtlardan kısaca bahsetmek gerekirse;

1.    Petrol: Fosil yakıtların zaman içerisinde sıvılaşmış halini alan yakıt çeşididir. Petrolün işlenmesi ile dizel, LPG, boya ve plastik gibi ürünler de ortaya çıkarılabilmektedir. 

2.    Kömür: Fosil yakıtların zaman içerisinde katılaşarak ve sıvılaşarak meydana getirdiği yakıt çeşididir. Temelde bitki ve hayvan fosillerinden meydana gelmektedir. Bitki havasız alanda bakteriler yardımı ile parçalanarak çürümektedir. Bu sayede oksijen ve hidrojen alandan uzaklaşarak maddenin karbon bünyesinde zamanla artış göstermesine neden olmaktadır. Dönüşüm süresi ne derecede uzun olursa fosil bileşimi de o derecede yakın olmaktadır. 

3.    Doğal gaz: Fosil yakıtların gaz halini alan yakıt çeşididir. 

4.    Turba: Karbonlaşma sürecini tamamlamayan genç kömür çeşididir. Oldukça yüksek miktarda su ve safsızlık barındırmaktadır. 

5.    Linyit: Oluşum sürecini tamamlamayan bir diğer kömür çeşidi ise linyittir. Günümüzden yaklaşık 60 milyon yıl önce ortaya çıkmaya başlamıştır. Bünyesinde su ve bazı yabancı maddeleri barındırmaktadır. CO2 ve CH4 salınımı sayesinde taş kömürüne dönmektedir. Linyit kahverengi kömür olarak da bilinmektedir. Nem ve kül oranının yüksek olmasının yanında ısıl değerinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde de en yaygın olan kömür çeşididir.

6.    Antrasit: Oluşumu en uzun süren kömür olarak dikkat çekmektedir. Yüksek kalorili olan bu kömür çeşidi doğada az bulunmakta ve oldukça pahalı durumdadır. Koku ve duman çıkarmamaktadır. Lokomotiflerde yakıt olarak kullanılmasının yanında elektrik üretimi ve endüstride de oldukça yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. 

Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?

1.    Meyve şekerinin Sirkeye Dönüşümü: Bazı hücreler oksijenin yokluğunda glikozu etil alkol veya laktik aside kadar parçalamakta bu sayede de enerji açığa çıkarmaktadır. Bu olaya ise fermantasyon denilmektedir. 

2.    Biyogaz (Bitkisel Enerji Kaynağı): Atık maddelerin fermantasyon sonucu ortaya çıkan havadan hafif, kokusuz ve parlak mavi aleve sahip olan gazdır. 

3.    Mısırdan Glikozun Ortaya Çıkması: Karbon, hidrojen ve oksijen gibi maddeleri bünyesinde barındıran organik bileşiklere karbonhidrat adı verilmektedir.