Pergel Nedir ? Kullanım Alanı, Tari̇hsel Geli̇şi̇mi̇

Pergel çember çizmek veya daire içerisinde ki küçük mesafeleri ölçmemize olanak sağlayan bir alettir.

Pergel Nedir ?

Pergel çember çizmek veya daire içerisinde ki küçük mesafeleri ölçmemize olanak sağlayan bir alettir. Tasarımı olarak pergel, birbirinin üstüne iki adet koldan meydana gelir. Bu kollardan birisinin ucunda çizimimizi yapmaya yardımcı olacak kalem bulunurken diğer ucunda ise pergeli çizim yapılacak alana sabitlemeye yarayan demir uç bulunur. Bu uç, bir anlamda pergelin kağıda sabitlenmesini ve çizim yapan kişinin çizimini yaparken zorlanmamasını ve hatasız çizim yapmasını sağlar denilebilir. 

Kullanım Alanı

Pergelin kullanım alanı hayatın birçok dalında bulunmaktadır. Geometri ile uğraşan insanlar pergeli bir şey ölçerken veya bir hesaplama yaparken sık sık başvurmaktadır. Geometri şekillerinin çiziminde ana rol oynayan pergel, küçük açılar ve doğru parçalarının ölçümünde de kullanılmaktadır.

Doğru Pergel Kullanımı
 
Çok kullanışlı ve hayatın birçok alanında olmasına rağmen bazı insanlar halen pergeli yanlış kullanmaktadır. Pergelin yanlış kullanımı ise milim hatalara sebep olmaktadır. Milim hatalar göze küçük görünse de büyük sorunlara yol açabilir. Bu sorunlar, açıların yanlış hesaplanması, açıların birbirini tutmaması veya projelerde uyuşmazlığa sorun açabilir. Bu yüzden pergelin doğru kullanılması hatasız ve kusursuz bir proje için anahtar olaylardan birisidir.

Pergelin Tarihsel Gelişimi
 
M.Ö 262-240 yılları arasında doğan Pergeli Apollonius, tarihte pergeli ilk bulan insan olarak kayıtlara geçmiştir. Pergeli Apollonius’un daha çok tanındığı alan ’’konik kesitler’’ olarak bilinmektedir. Kendisinin mesleğine daha çok Astronom veya geometri dahisiydi diyebiliriz. 

Doğduğu yerin adı Pergel olduğu için soyadı Pergeli konulduğu düşünülmektedir. İnsanlar da bu yüzden bulduğu bu daire çizme ve geometri için kullanılan mucizevi aletin soy adından türettiğini düşünmektedir. 

Yaşadığı dönem şartlarını göz önünde bulundurursak dönemi için güzel bir icat bulduğu yorumunu yapabiliriz. Günümüzde teknoloji ne kadar gelişmiş olsa bile insan eliyle daire yapmak halen zor bir iştir. Bu yüzden o zamanın dönemine adeta mum gibi bir icat çıkarmıştır diyebiliriz. Pergeli Apollonius M.Ö 190’da İskenderiye’de vefat etmiştir.